Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

Zelfstudie

SchoolVormen van zelfstudie waarbij geen sprake is van een leertraject, leiden dan ook niet tot aftrek van kosten. Hiervoor is ten minste enige vorm van begeleiding of toezicht vereist. Dit besliste de Hoge Raad onlangs in een zaak waarbij een belastingplichtige studie en onderzoek deed naar cybercrime.

Opnieuw proberen

De betreffende belastingplichtige had twee jaar eerder ook al soortgelijke kosten in aftrek proberen te brengen. Dit was toen om dezelfde reden door de inspecteur en de rechter geweigerd.

Verwerving van inkomen

Scholingskosten zijn alleen aftrekbaar als ze gemaakt worden om hiermee een inkomen te verdienen.
Bovendien zijn scholingskosten in aftrek beperkt, als ze al aftrekbaar zijn. Dit geldt voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld en sommige examengelden. Ook door de school verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen komen in aanmerking.

Drempelbedrag

Zijn scholingskosten wel aftrekbaar, dan geldt er ook een drempelbedrag van € 250. Alleen het meerdere aan kosten is aftrekbaar. Buiten de standaard studieperiode geldt tevens een maximum van € 15.000.

Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, anders zijn de scholingskosten niet aftrekbaar.

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in?

Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een ‘MKB verzuim-ontzorgverzeker...

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaar...

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echt...