Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Artikelen

Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast

29-09-2021 - Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt.Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen!

28-09-2021 - Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen.Extra steun voor nachthoreca

27-09-2021 - De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN.Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek

27-09-2021 - De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd.Top 10 proposals from Prince’s Day 2021

24-09-2021 - What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below.Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

24-09-2021 - Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

24-09-2021 - Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

23-09-2021 - De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022.Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

23-09-2021 - Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022.Top 10 Prinsjesdag 2021

22-09-2021 - Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

21-09-2021 - Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer.Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

21-09-2021 - Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan.Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen

20-09-2021 - U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

20-09-2021 - Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16-09-2021 - Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel?Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-09-2021 - Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland.Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021

15-09-2021 - Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

14-09-2021 - Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog

14-09-2021 - De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt.Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-09-2021 - Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt.Prinsjesdag 2021: wat weten we al?

13-09-2021 - Nog even en het is weer Prinsjesdag en dan weten we onder meer wat er op belastinggebied in 2022 gaat veranderen. Maar wat is al uitgelekt of was al eerder bekend? Een paar belangrijke punten op een rij.Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

09-09-2021 - Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude niveau.Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

08-09-2021 - Als u als dga van uw bv geen pensioen krijgt terwijl u hier wel recht op heeft, betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Dit besliste rechtbank Gelderland eerder.Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

08-09-2021 - In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

07-09-2021 - Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen, bijvoorbeeld een bureaustoel, voor de thuiswerkplek onbelast aan uw werknemers vergoeden. Maar kunt u ook een luxere versie onbelast aan uw werknemer vergoeden of aan uw werknemer hiervoor een eigen bijdrage vragen?Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

07-09-2021 - Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst.U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

06-09-2021 - Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk) de btw die u eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst, moet terugbetalen.Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

06-09-2021 - Als u als dga een lening sluit bij uw bv, moet u hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling, aldus de rechtbank Gelderland.Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB

02-09-2021 - Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar subsidie krijgen voor de noodzakelijke advieskosten. De extra subsidie is verkrijgbaar tot en met 30 september 2022.Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug

01-09-2021 - Heeft u te maken met niet of slecht betalende afnemers, zorg dan dat u wel op tijd de afgedragen btw terugvraagt. Doet u dit te laat, dan loopt u namelijk het risico dat de Belastingdienst de btw niet meer aan u terugbetaalt.Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast

Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijhe...

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen!

Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen...

Extra steun voor nachthoreca

De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten v...