Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, ande...

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag dez...

Wat bepaalt uw sectorindeling?

Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij ...