Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Geen belasting over pleegvergoeding

Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkindere...

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening g...

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn o...