Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Geen btw bij voucher voor product tot € 15

Als een ondernemer gratis producten verstrekt of waardebonnen waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldig...

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de su...

Moet u grote donaties nu openbaar maken?

Maatschappelijke organisaties moeten transparanter zijn over hun geldstromen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Transparantie m...