Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Besteding opbrengst

VrachtverkeerMet de opbrengst van de heffing wordt de wegenbelasting voor vrachtauto‘s verlaagd. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor innovatie en vergroening van de transportsector.

Sluiproutes

De heffing zal gelden voor snelwegen én voor wegen die anders mogelijk als sluiproutes zullen worden gebruikt. Dit betreft regionale en gemeentelijke wegen.

Meer dan 3.500 kilo

De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlandse vrachtauto‘s van meer dan 3.500 kilo. Er gaat een vrijstelling gelden voor onder meer land- en bosbouwtrekkers, kranen, bussen en rijtuigen met een beperkte snelheid, omdat deze voertuigen niet primair voor goederenvervoer zijn bedoeld.

Vervuiler betaalt

Er moet worden afgerekend per gereden kilometer. Het aantal gereden kilometers zal via een on-board unit worden geregistreerd. De heffing per kilometer is hoger naarmate het voertuig meer vervuilend is. Private aanbieders van toldiensten zorgen voor de uitvoering van de heffing.

Hoogte heffing nog onbekend

De hoogte van de heffing is nog niet bekend. Bij het onderzoek naar het effect van de heffing is gerekend met de gemiddelde heffing in Duitsland en België van € 0,15/km.

Aansluiting bij Europa

De heffing sluit aan bij andere Europese landen die ook een vrachtwagenheffing hebben en/of een tolheffing hanteren. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Rusland en Spanje kennen deze heffing..

Heeft u vragen over de vrachtwagenheffing, neem dan contact met ons op.

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaa...

Opletten met bezitseis BOR

Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)...

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het priv├ęgebruik niet alle bt...