Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar

KerstBorrel is loon

Een kerstborrel of gezellig etentje met het personeel is in beginsel gewoon loon. Dat betekent dat uw werknemers er belasting over moeten betalen. Dat wilt u natuurlijk niet.

Werkkostenregeling

Gelukkig kunt u dat ondervangen door de borrel of het etentje onder te brengen in de werkkostenregeling. Vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstborrel, blijven volgens deze regeling bij de werknemer onbelast. Jaarlijks mag u 1,2% van de loonsom aan dit soort vergoedingen en verstrekkingen onbelast uitgeven.

Let op! Gaat u over deze grens van 1,2% van de loonsom heen, dan betaalt u als werkgever over het meerdere 80% eindheffing.

Tip! U kunt de eindheffing voorkomen door de kerstborrel of het etentje op de werkplek te houden. De werkplek is fiscaal een ruim begrip, dus u kunt uw kerstborrel of kerstetentje in de vergaderzaal of kantine organiseren. De borrel is dan onbelast, voor een etentje moet u € 3,30 tot het loon rekenen. Maar ook dat bedrag mag u desgewenst onderbrengen in de werkkostenregeling.

Aftrekbaar van de winst?

Het is vervolgens de vraag of u de kosten voor de kerstborrel als ondernemer volledig van de winst mag aftrekken. De kerstborrel of het etentje valt onder de categorie ‘voedsel en drank‘ van de zogeheten gemengde kosten en is daarom maar beperkt aftrekbaar. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt een aftrek van 80%, voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen is dit 73,5%. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag aan gemengde kosten niet af te trekken. Wat voor u voordeliger is, kunnen wij voor u uitrekenen.

Maar loon is 100% aftrekbaar

Brengt u de borrel of het etentje onder in de werkkostenregeling of rekent u het toch gewoon tot het loon van de werknemer, dan geldt er weer geen aftrekbeperking. Het is dan immers loon en loonkosten zijn gewoon 100% aftrekbaar.

Geeft u in december een kerstdiner of -borrel voor uw personeel? Welke mogelijkheden zijn fiscaal gezien gunstig? Wij kijken graag met u mee.

Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden?

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaar...

Declare your Global Income

The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in ...

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die me...