Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?

Personeelsproblemen

RekenmachineDat de wettelijke termijn niet gehaald wordt, is onder meer te wijten aan personeelsproblemen. Die probeert men op te lossen met de inzet van externe medewerkers en uitzendkrachten.

Wettelijke termijn

De wettelijke termijn van twaalf weken mag de inspecteur met zes weken verlengen. Daarna mag de termijn van beantwoorden alleen nog verlengd worden als u als indiener van het bezwaar hiermee instemt.

Reactie afdwingen

Krijgt u niet tijdig een antwoord , dan kunt u dit afdwingen. Maak dan gebruik van het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen‘, dat vanaf de site van de Belastingdienst kan worden gedownload.

Reactie binnen twee weken

Als een formulier is ingestuurd, heeft de inspecteur nog twee weken de tijd om alsnog op uw bezwaar te antwoorden. Doet hij dit niet, dan heeft men automatisch recht op een dwangsom.

Hoogte dwangsom

De dwangsom bedraagt na ommekomst van de twee extra weken € 20 per dag gedurende twee weken. De twee weken erna heeft u recht op een dwangsom van € 30 per dag, de twee weken daarna is dit € 40 per dag.

Let op! In totaal kunt u na zes weken dus maximaal € 1.260 aan dwangsom krijgen.

Naar de rechter

Bovendien kunt u naar de rechter stappen als een reactie na de twee extra weken uitblijft. De rechter gaat er dan vanuit dat uw bezwaar is afgewezen.

Heeft u vragen over vertragingen bij de afhandeling van uw bezwaar, neem dan contact met ons op.

Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze termijn in ongeveer 20% van de gevallen niet gehaald, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaar...

Declare your Global Income

The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in ...

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die me...