Wij zijn bereikbaar op

0341 437 444

Zoeken

Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een ‘no deal‘

BrexitAls ondernemer krijgt u bijvoorbeeld te maken met:

1. Hoge importheffingen

In een no-deal-scenario maakt het VK geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU. Het VK wordt dan een zogenoemd derde land. Voor goederen die u in- of uitvoert, betaalt u dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht vindt u op de site van de WTO.

2. Andere btw-procedures

Ook de procedures voor btw zullen bij een no deal veranderen. U kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor u gelden en wanneer en aan wie u in dit scenario btw moet afdragen.

3. De meest vergaande douaneprocedures

U krijgt bij een no deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als u zakendoet met het VK. De Douane heeft een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat u daarvoor moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat u tijdig een EORI-nummer hebt.

4. Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom

Na de Brexit kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijgt u informatie over wat voor welk certificaat geldt.

5. Verlies van markttoegang

Voor diensten gelden bij een no deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan betekenen dat u straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor uw onderneming kan betekenen en wat uw alternatieven zijn.

6. Registratie Britse werknemers

Heeft u Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 29 maart 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip! Misschien doet u zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar uw toeleveranciers of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk Brexit-scenario. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord ligt tussen de twee partijen (no deal), zullen ze vanaf dat moment gaan handelen volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaar...

Declare your Global Income

The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in ...

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die me...